Flexines

Flexines: energiemanagement in huis

Flexines is een belangrijke opdracht voor RenQi en is het resultaat van een samenwerking tussen de partners van RenQi, ECN, RuG en Esha-group, Gasterra en Energy Valley.

 Het concept van Flexines

In een verduurzamend Nederland zullen huishoudens zich op termijn ook gaan ontwikkelen tot producenten van energie. Als gevolg van de verduurzaming zal het aanbod patroon grilliger worden. Om vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten zullen in een vrije markt de tarieven variëren. Energieoverschotten leiden tot prijsdalingen en vice versa.

Flexines gaat hiervoor een elektronisch instrumentarium ontwikkelen dat hen ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes, zowel op de energiemarkt waarbinnen deze functioneert, als in het gebruik van apparatuur. Dit instrumentarium zal een zelflerend comfortmanagementsysteem bevatten dat geheel in de handen ligt van de gebruiker. Het systeem stemt binnen de normen en wensen van de gebruiker energieaanbod en -vraag op elkaar af door apparaten en ook gebruikers met elkaar te laten communiceren. Zo kunnen energiestromen efficiënt en economisch optimaal bestuurd worden.

Vanwege het generieke karakter is toepassing in de werk en/of recreatieomgeving ook mogelijk. Op termijn is uitbreiding naar mobiliteit niet uitgesloten.

Het uitgangspunt voor dit instrumentarium is een hoog kwalitatieve energieinfrastructuur, waarbij de integratie van de energiedragers zoals gas en elektriciteit, plaatsvindt in decentrale duurzame toepassingen.

Binnen het kader van Flexines voeren wij ICT-consulting taken uit op het gebied van modelvorming en geautomatiseerde beslissings-strategiën. Ook ondersteunen wij bij de ontwikkeling van software voor het Energie Management Systeem.

Meer informatie is te vinden op de website van flexines: http://www.flexines.org